Leden kunnen een officieel BCWIK80 shirt aanschaffen. De kosten voor het shirt zijn afhankelijk per bestelling met volgende inschatting (mei 2024) – maximaal en uitgaande van.

  • 37.5€ voor het standaard shirt inclusief BCWIK logo en sponsorlogo
  • 45.0€ voor het standaard shirt inclusief BCWIK logo en sponsorlogo met eigen naam op achterkant

Shirts worden 1 keer per jaar besteld door het bestuur ter voorbereiding van het nieuwe competitieseizoen. Indien een team en/of de vereniging sponsoring heeft kunnen regelen, kan de prijs voor per shirt goedkoper worden. Dit wordt altijd besproken met het bestuur en de shirts worden besteld door het bestuur.

  • Deze bovenstaande prijzen zijn maximaal prijzen.
  • Het bestuur kan besluiten om meer vanuit de sponsorinkomsten te gebruiken om de shirts goedkoper te maken voor leden waarbij geld van de sponsoren wordt ingezet en verdeeld over alle shirts; en dus niet alleen maar gebruikt worden voor het team zelf.
  • Het bestuur kan ook besluiten om alle shirts te voorzien van een sponsorlogo om de sponsoren een extra te geven.

Het shirt kan worden besteld door het onderstaande formulier in te vullen.

    Wijze van betaling is via incasso.