Op de dinsdagavond wordt er voor de jeugdleden training gegeven in de Pathmoshal van 17.00 t/m 18.00 uur.

Op de vrijdagavond wordt er voor de jeugdleden training gegeven in de Pathmoshal van 19.00 t/m 20.00 uur.

Nieuwe jeugdleden ontvangen bij inschrijving een nieuw badmintonracket wat ze mogen houden als ze langer dan 6 kalendermaanden lid zijn van onze vereniging.