Privacy beleid van BC Wik 80 met betrekking tot website

BC Wik 80 verwerkt persoonsgegevens. BC Wik 80 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BC Wik 80 en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BC Wik 80 verstrekt.

BC Wik 80 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw geslacht
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geanonimiseerde ip-adres

Waarom BC Wik 80 gegevens nodig heeft

BC Wik 80 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BC Wik 80 uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het lidmaatschap van de badmintonvereniging.

Opvragen gegevens van derden

BC Wik 80 zal geen gegevens van u opvragen bij derden.

Hoe lang BC Wik 80 gegevens bewaart

BC Wik 80 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel stelt de wet dat BC Wik 80 gegevens minimaal 5 jaar bewaart indien er een overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Delen met anderen

BC Wik 80 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. BC WIK 80 is daarom verplicht uw gegevens te delen met BADMINTON NEDERLAND. https://www.badminton.nl/privacyverklaring

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BC Wik 80 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BC Wik 80 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

BC Wik 80 maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de adwords advertenties van BC Wik 80 bij google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (ip-adres), overgebracht naar en door google opgeslagen op servers in de verenigde staten. Lees het privacy beleid van google voor meer informatie.  . Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BC Wik 80 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens google verwerken. BC Wik 80 heeft hier geen invloed op. BC Wik 80 heeft google geen toestemming gegeven om via BC Wik 80 verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen. BC Wik 80 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

BC Wik 80 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BC Wik 80 maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

Misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BC Wik 80 verzamelde persoonsgegevens, Mail dan naar BC Wik 80. Bcwik80.nl is een website van BC Wik 80.

BC Wik 80 is als volgt te bereiken: secretaris@bcwik80.nl

www.bcwik80.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister kamer van koophandel: 40074968